top of page

06.06.2020 - Najava: Izborna godišnja skupština

Upravni odbor NK Croatia donio je odluku da se izborna godišnja skupština našeg kluba održi 26.06.2020. u 20 sati. U prostorijama Hrvatske dopunske škole. Skupština je obavezna za sve aktivne članove kluba.



bottom of page